Szukaj:

Rola państwa i główne kierunki polityki zagranicznej

Zmiana ustroju państwa pociąga za sobą zmianę roli państwa, co dotyka niemal w sposób rewolucyjny wszystkie dziedziny życia a zwłaszcza sferę ekonomii i gospodarki.

Wycofywanie się państwa> z dyktatorskiej roli w dziedzinie gospodarki oznacza nie tylko rezygnację z funkcji właściciela przedsiębiorstw, ale jest przede wszystkim odejściem od administracyjnych metod zarządzania gospodarką.

Ogrom zmian zmusza rządzących i ustawodawców do rozwiązywania zupełnie nowych problemów i trudności oraz tworzenia nowych instytucji i rynków.

W sferze gospodarki państwo musi przejść z roli właściciela do roli gwaranta dobrze funkcjonującego rynku. Ma zapewniać bezpieczeństwo, dbać o przestrzeganie prawa i swobód gospodarczych.

Podstawowym zadaniem dla nowopowstałego rządu było wprowadzenie w życie tzw. Planu Balcerowicza - ówczesnego Ministra Finansów. W efekcie miał on służyć urzeczywistnieniu cen wewnętrznych, podnieść import krajowy, zaostrzyć kontrole płac oraz zastosować nowa polityka finansową wobec działających przedsiębiorstw.

Gospodarka wczesnego kapitalizmu w Polsce borykała się z inflacją, wysokimi podatkami czy niskim wskaźnikiem oszczędzania przez obywateli.

Konsekwentna polityka kolejnych rządów przyczyniła się do spadku wskaźnika inflacji z 43% do 1% (dane z lat 1992-2003)

Zestawienie stopy inflacyjnej w % w Polsce od 1990 do 2005r

Rok199019911992199319941995199619971998199920002001200320042005
Średnia inflacja249,360,444,337,629,521,618,513,28,69,88,53,60,81,74,4

Paradoks transformacji polega na tym, że z jednej strony od rządu oczekuje się wycofania ze sterowania gospodarką a z drugiej ma on za zadanie projektowanie i wdrażanie reform prowadzących do samodzielności gospodarki.

Przyjęty z początkiem lat 90’ radykalny program stabilizacji i liberalizacji pomógł Polsce przezwyciężyć kryzys spadku produkcji i dochodu narodowego i wejść sferę dynamicznego rozwoju gospodarczego.