Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Drugi wyspecjalizowany dział prawa cywilnego, to prawo spółek handlowych. Są to normy, które regulują organizację przedsiębiorstw i stosunki cywilnoprawne dotyczące działalności gospodarczej, jakie powstają między samymi przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami i innymi podmiotami. Prawo to, regulowane jest odrębnym kodeksem, nie jest to jednak odrębny rodzaj prawa, a jedynie prawo szczegółowe w ramach prawa cywilnego.