Szukaj:

Nadzór ubezpieczeniowy

Następną zmianą jest sytuacja, kiedy to zakłady ubezpieczeniowe nie przekazują już wzorów umów ubezpieczeniowych, wniosków o ubezpieczenie oraz tekstów ogólnych warunków ubezpieczenia KNUiFE. Organ ten upoważniony jest jedynie do żądania od zakładu ubezpieczeń przekazania pewnych informacji jak np. wzorów umów ubezpieczenia i danych o poszczególnych produktach oferowanych klientom. Regularną kontrolę pełni jednak Rzecznik Ubezpieczonych, który regularnie otrzymuje wzory umów ubezpieczenia, wnioski o ubezpieczenie, teksty ogólnych warunków ubezpieczenia oraz inne dokumenty i formularze stosowane przez zakład ubezpieczeń przy zawieraniu umów ubezpieczenia, w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia ich do obrotu. Aczkolwiek Rzecznik Ubezpieczonych nie jest faktycznym organem nadzorującym, będzie on posiadał dokładniejsze informacje aniżeli KNUiFE.