Szukaj:

Zasada jednolitej licencji

Zasada jednolitej licencji zwana również zasadą jednolitej koncesji oznacza, że podmiot ubezpieczeniowy może prowadzić swoją działalność na terenie wszystkich państw Wspólnot przy czym wystarczy, aby uzyskały zezwolenie na prowadzenie takiej działalności tylko w jednym z państw członkowskich, w którym zakłada centralę. Nie ma więc potrzeby starania się o dalsze koncesje w każdym następnym państwie należącym do Unii Europejskiej.