Szukaj:

Nadzór ubezpieczeniowy

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 1990 roku ustanowiła zasadę nadzoru państwa a raczej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE). Kontrola ta wymagana była nad wszystkimi podmiotami ubezpieczeniowymi działającymi w kraju. Zasady unijne jednak wprowadzają zasadę nadzoru państw siedziby danego podmiotu ubezpieczającego. Nowa ustawa o działalności ubezpieczeniowej usuwa tę niezgodność. KNUiFE sprawuje więc nadzór nad podmiotami mającymi siedzibę w RP, ale nie nad podmiotami ubezpieczeniowymi działającymi na terenie RP a mającymi siedzibę w innym kraju członkowskim. Zagraniczne firmy i instytucje ubezpieczeniowe podlegają nadzorowi określonych organów państw, na terenie których ubezpieczalnie posiadają swoją siedzibę.

Ponadto nowa ustawa wprowadza zarządzenie, iż Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych nie dzieli się swymi kompetencjami oraz zadaniami z innym organem państwowym.