Szukaj:

Nowości w polskim ustawodawstwie ubezpieczeniowym

Nowością w polskim ustawodawstwie ubezpieczeniowym jest wprowadzenie przepisów dotyczących ubezpieczeniowych grup kapitałowych. Wprowadzenie takiej nowości zaprzyczynił fakt iż zakłady wzajemnie na siebie oddziałują i w konsekwencji wzajemnie się od siebie uzależniają. Według przepisów nowej ustawy zakłady finansowe mają obowiązek przekazywania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzonych w grupie kapitałowej między poszczególnymi podmiotami. W szczególności informacje te dotyczą pożyczek, gwarancji oraz środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności, lokat, działalności reasekuracyjnej i porozumień co do podziału kosztów. Organ nadzorczy może podjąć konkretne kroki w sytuacji, gdy wymienione transakcje zagrażają lub mogą zagrozić wypłacalności zakładu.