Szukaj:

Swoboda świadczeń usług

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wprowadza prawo zawierania umów ubezpieczenia przez zakład ubezpieczeń mający siedzibę w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej w innym państwie członkowskim bez konieczności tworzenia podmiotów gospodarczych czyli bez zakładania w następnym państwie filii czy oddziału. Daje to wielkie możliwości działalności zakładów ubezpieczeniowych jak również podnosi konkurencyjność ubezpieczycieli. Dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej z drugiej strony stan ten oznacza większą możliwość wyboru ubezpieczenia, które będzie najlepiej odpowiadało potrzebom klienta. Daje to również zdolność tworzenia rynku europejskiego, w ramach którego klient nie będzie ograniczany granicami państw.