Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Prawo rzeczowe odnosi się do stosunków własności i innych form korzystania z rzeczy. Ten dział prawa reguluje powstanie, treść, zmianę i ustanie własności. Rzeczy są tu rozumiane dwojako, to ruchomości i nieruchomości. W pojęciu rzeczy nie zawierają się dobra niematerialne, prawa, części składowe rzeczy, ciało ludzkie, ani zwierzęta. Prawa rzeczowe są podzielone w kodeksie cywilnym na trzy grupy: własność, użytkowanie wieczyste i prawa rzeczowe ograniczone.