Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Ostatnią specjalistycznym działem prawa cywilnego jest prawo rodzinne. Reguluje ono stosunki cywilnoprawne zachodzące wewnątrz rodziny np. zawarcie małżeństwa, czy ustalenie prawnej opieki nad dzieckiem. Mają one charakter organizacyjny, a nie typowo obligatoryjny, jak to ma miejsce w przypadku innych działów.