Szukaj:

Rodzaje umów o pracę

Wśród umów wyróżniamy umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli niezawierającą w swej treści daty ani terminu rozwiązania umowy, dopóki nie nastąpi jej wypowiedzenie lub wygaśnięcie z innych przyczyn. Umowa ta zakłada istnienie więzi prawnej między pracodawcą a pracownikiem, uważana za najpełniej chroniącą pracownika przez rygorystyczne zasady jej wypowiadania a przy tym w największym stopniu obciąża pracodawcę. W umowie tej koniecznym jest określenie rodzaju pracy, dla której jest ona zawarta w innym przypadku nie można jej uznać za umowę o pracę.