Szukaj:

Prywatyzacja gospodarki

Bardzo istotnym procesem zapoczątkowanym z początkiem 1990 roku była prywatyzacja i komercjalizacja gospodarki państwowej

Prywatyzacja mo że być rozumiana na dwa sposoby:

  1. wzrost udziału sektora prywatnego w gospodarce;
  2. transfer majątku z sektora publicznego w ręce prywatne

Obie te polityki działania są niezwykle ważne i pozostają we wzajemnym związku. Prywatyzacja gospodarki obok stabilizacji i liberalizacji byłą jednym z głównych założeń rozwoju gospodarczego Polski na lata 90’. Zakładano, że ma być ona narzędziem podniesienia efektywności przedsiębiorstw oraz upodobnienia struktur własnościowych w gospodarce do tych panujących na wolnym rynku.

Podobnie jak w krajach Unii Europejskiej największy problem dla prywatyzacji stanowią firmy powiązane z przemysłem ciężkim. W dalszym ciągu trwa proces prywatyzacji firm w przemysłach: chemicznym, hutniczym, maszynowym oraz gazownictwie, energetyce i przemyśle wydobywczym. Jego wieloletnie przeciąganie wynika ze zmiany grup rządzących i różnych stanowisk, jakie w tej kwestii zajmują.

Więcej