Szukaj:

Prywatyzacja gospodarki

Prywatyzacja, choć jest pożądana przede wszystkim ze względu na to, że rozbija monopolistyczny rynek i w naturalny sposób reguluje zależności między popytem a podażą, to jednak ma i swoje minusy, oto niektóre z nich:

Paradoks transformacji polega na tym, że z jednej strony od rządu oczekuje się wycofania ze sterowania gospodarką a z drugiej ma on za zadanie projektowanie i wdrażanie reform prowadzących do samodzielności gospodarki.

Przyjęty z początkiem lat 90’ radykalny program stabilizacji i liberalizacji pomógł Polsce przezwyciężyć kryzys spadku produkcji i dochodu narodowego i wejść sferę dynamicznego rozwoju gospodarczego.

Wróć