Szukaj:

Umowy cywilne

Podstawowym źródłem zobowiązań w prawie cywilnym jest umowa. W polskim prawie obowiązuje zasada swobody umów. Oznacza ona, że podmioty prawa cywilnego mają pełną swobodę w odniesieniu do tego, czy zawrzeć określoną umowę, z kim taką umowę zawrzeć i jaką nadać jej treść i formę. Zasada ta ma jednak pewne ograniczenie, dotyczy ono formy zawieranych umów. Występują pewne określone wzorce umowne, które znajdują zastosowanie przy zawieraniu umów masowych. Są to pewne ogólne warunki lub wzory umów, które są ogólnodostępne i funkcjonują jako ułatwienie, ale także pewne uregulowanie stosunków dotyczących zobowiązań.