Szukaj:

Kodeks cywilny

Pierwsza grupa źródeł prawa to prawo powszechnie obowiązujące. Dotyczy ono podmiotów państwowych, osób fizycznych i prawnych, oraz wszystkich tych, którzy znajdują się pod jurysdykcją RP. Ich katalog jest zamknięty i wymieniony w ustawie zasadniczej. Nie można go zmienić, nie zmieniając przy tym konstytucji. Źródła prawa, które zaliczane są do tego działu to: konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawa miejscowego, oraz prawo stanowione przez odpowiednie organy Unii Europejskiej. W tym ostatnim przypadku prawodawstwo UE ma pierwszeństwo w stosunku do ustaw, jest więc prawem nadrzędnym.