Szukaj:

Rodzaje umów o pracę

Innym typem umowy o pracę jest tzw. umowa o dzieło. Pracodawcy zawsze poszukują niższych kosztów a pracownicy wyższego wynagrodzenia, przy takich kryteriach spotykają się przy podpisaniu właśnie tej umowy. Atrakcyjność tej formy zatrudnienia wynika głównie z tego, że od tej umowy nie są odprowadzane składki ZUS, a naliczany od niej koszt uzyskanego przychodu to minimum 20% bez względu na wydatki ponoszone przez zatrudnionego. W przypadku tej umowy również pracodawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym, zatem tutaj też obowiązuje bhp, badania lekarskie itp.