Szukaj:

Weryfikacja

Składane zeznanie roczne niezmiennie podlega weryfikacji pod względem poprawności rachunkowej. Dowodem i poświadczeniem terminu dostarczenia deklaracji podatkowej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), które otrzymuje każdy płatnik po prawidłowym wypełnieniu i przesłaniu właściwego formularza podatkowego.

Elektroniczne pity - podobnie jak te papierowe - można dostarczać urzędom skarbowym do końca kwietnia, ale złożenie zeznania przez internet w ostatniej chwili wiąże się z ryzykiem nieotrzymania na czas UPO.

Może się tak zdarzyć w przypadku zaistnienia błędów. Wówczas deklaracja zostaje uznana za niezłożoną w terminie. Dlatego e-pit (znów analogia do formy papierowej) lepiej złożyć trochę wcześniej. Dotychczasowe formy składania rocznych zeznań podatkowych (dokumenty papierowe oraz formularze elektroniczne zabezpieczone e-podpisem) zostały naturalnie zachowane.