Szukaj:

Prawo rzeczowe

Kodeks cywilny reguluje stosunki dotyczące posiadania i przekazywania rzeczy. Normy dotyczące tej dziedziny prawa zawarte są w dziale: prawo rzeczowe.

Własność jest kategorią interdyscyplinarną, co oznacza, że pojęcia tego używają różne dyscypliny naukowe. Oprócz prawa występuje również w ekonomii, gdzie oznacza każdą formę władania częściami przyrody mającymi wartość majątkową. W prawie cywilnym własność jest jedną z form korzystania z rzeczy. Według kodeksu cywilnego to bezwzględne prawo podmiotowe zapewniające właścicielowi najwięcej uprawnień do danej rzeczy. Własność jest zupełnie inna kategorią niż posiadanie. Posiadanie to faktyczne władztwo nad rzeczą. Nie musi ono być związane z własnością rzeczy, ale może to być władztwo związane z prawem do jej użytkowania, czy zarządzania nią.