Szukaj:

Kodeks cywilny

Drugą grupą źródeł prawa jest prawo wewnętrzne. Są to przepisy prawne obowiązujące tylko jednostki organizacyjne, które podlegają organom wydającym te akty. Ma ono charakter otwarty, co oznacza, że możliwe jest dodanie do niego nowych aktów. Konstytucja zalicza do aktów prawa wewnętrznego uchwały Rady Ministrów i rozporządzenia Prezesa Rady ministrów i ministrów. Zarządzenia będące źródłem prawa wewnętrznego może wydawać również Prezydent RP oraz przewodniczący komitetów powołanych w skład Rady Ministrów.