Szukaj:

Rodzaje umów o pracę

Obok umowy o dzieło popularną formą zatrudnienia jest umowa zlecenie, która dotyczy również osób z różnych względów niezatrudnianych na umowę o pracę. Do tej umowy dochodzi już na czas określony i dodatkowo oznacza wykonanie przez pracownika określonego produktu czy usługi. Umowa zlecenie została uregulowana od strony prawnej w kodeksie cywilnym i według niego polega na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonych czynności dla dającego zlecenie. Za ostateczny efekt pracy nie jest odpowiedzialny, co odróżnia tę umowę od umowy o dzieło, która jest tzw. umową rezultatu.