Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Prawo cywilne swoim zasięgiem obejmuje dość dużą grupę podmiotów, dlatego też zostało ono podzielone na kilka części. Składa się ono z czterech podstawowych działów: części ogólnej, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego.


Część ogólna prawa cywilnego mówi o zasadach dotyczących całego prawa cywilnego. Określa podmioty prawa, przedmiot prawa oraz metoda regulacji stosunków prawnych.