Szukaj:

Kodeks cywilny

Źródło prawa, to akt normatywny, zwierający obowiązujące normy prawne. Tworzą one hierarchicznie zbudowany system, w którym każde źródło ma swoje miejsce. Z tego względu przepisy prawa niższego muszą być dopasowywane do przepisów wyższej rangi i zgodne z nimi. Polskie prawo stanowione wypływa z dwóch źródeł, są to akty prawne powszechnie obowiązujące oraz mające charakter wewnętrzny. Podział ten został określony w Konstytucji z 2 kwietnia 1997.