Szukaj:

Rodzaje umów o pracę

Umowa na czas określony charakteryzuje się koniecznością podanie przez obie strony terminu rozwiązania umowy. Może być zawarta na dowolny okres, nawet na dwa dni, jak również można i na dwa lata, gdyż nawet przy umowie na czas określony nie wyznacza się żadnych ograniczeń. Więź prawna między pracodawcą a pracownikiem istnieje jedynie podczas trwania okresu zawartej umowy. Umowa ta nie może być wypowiedziana przez żadną ze stron, co gwarantuje stabilność stosunków pracy. Każda następna umowa zawierana na czas określony, w przypadku, gdy przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem następnej umowy nie przekracza jednego miesiąca, równoznaczna jest z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Zawierając tego typu umowę zawsze musi być podany termin jej wygaśnięcia, bez wskazania daty będzie to umowa bezterminowa. Rodzajem tej umowy jest umowa sezonowa zawarta na czas nie dłuższy niż dziesięć miesięcy.