Szukaj:

Prawo

Polska stała się oficjalnie członkiem Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 roku. Doprowadzenie do członkostwa było jednym z nadrzędnych celów polityki krajowej i zarazem międzynarodowej państwa polskiego od lat 90-tych. Z dniem 1 lutego 1994, kiedy to Polska stała się sygnatariuszem układu o stowarzyszeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi, zobowiązała się zarazem do stopniowego zapewnienia zgodności własnego ustawodawstwa z prawem Wspólnot. Umowa dotyczyła między innymi doprowadzenia do zgodności co do przepisów rachunkowości, nadzoru systemów regulacyjnych w dziedzinie bankowości, ubezpieczeń i finansów.