Szukaj:

Prawo

Jednolity rynek ubezpieczeniowy funkcjonuje w Unii Europejskiej formalnie od 1 lipca 1994. Polskie prawo ubezpieczeniowe przechodziło więc transformację, która zaowocowała ustanowieniem czterech ustaw z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej. Większość dyrektyw weszła w życie 1 stycznia 2004. Ustawy regulują całą działalność ubezpieczeniową jak również ich podstawę cywilnoprawną. Zmiany wprowadzone przez ustawy oznaczały w tym czasie reorganizację ogólnych warunków ubezpieczeń, zawierania umów ubezpieczeniowych oraz egzekwowania obowiązków stron podczas ich obowiązywania.

Niezaprzeczalnie duży wkład w procesie dostosowania praw ubezpieczeniowych polskich oraz unijnych ma również Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 - tzw. Ustawa horyzontalna - uchylająca niektóre ustawy niezgodne u prawem unijnym.