Szukaj:

Popularność

Początkowo e-deklaracje nie cieszyły się dużą popularnością wśród podatników. Główną barierą był koszt uzyskania bezpiecznego podpisu elektronicznego, niezbędnego do elektronicznego obiegu dokumentów (o czym w osobnym rozdziale). Jednak wraz z upowszechnianiem się e-podpisu i spadkiem cen w tej dziedzinie, liczba elektronicznych rozliczeń podatkowych systematycznie wzrasta.