Szukaj:

Prawo spadkowe i rodzinne

Kodeks cywilny, jak już wielokrotnie wspominaliśmy, reguluje między innymi sprawy związane z przekazywaniem własności. Regulacje dotyczące posiadanie rzeczy rozciągają się również na przekazanie własności spadkobiercom po śmierci właściciela. Prawo to określa, więc sprawy dziedziczenia własności po zmarłym. Polskie prawo spadkowe wymienia dwa źródła powołania do spadku, są to ustawa i testament. Powołanie do spadku, to źródło, z którego wynika prawna możliwość nabycia spadku.