Szukaj:

Informacje ogólne

Główną bolączką dotychczasowego systemu orzekania sądowego był (i nadal jest) często niemiłosiernie długi czas, upływający od momentu wniesienia pozwu do chwili skierowania tytułu wykonawczego na drogę postępowania egzekucyjnego. E-sąd, czyli elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU), wdrożono w celu uproszczenia i przyspieszenia procesu uzyskania orzeczenia - czyli rozstrzygnięcia sporu - w stosunkowo nieskomplikowanych sprawach, np.: ściągania należności za niezapłacone rachunki czy raty, drobnych wykroczeń itp.

Wprowadzone ujednolicone formularze elektroniczne mają ułatwić konstruowanie pism procesowych i - co istotniejsze - wyeliminować niebezpieczeństwo wystąpienia braków formalnych i błędów w takich pismach, co wybitnie wpływa na zmniejszenie ilości doręczeń dokonywanych tradycyjną metodą. Przyjęto, iż kontakt powoda z sądem elektronicznym będzie odbywać się tylko drogą elektroniczną; zaś między pozwanym a e-sądem - sposobem tradycyjnym, chyba że sam pozwany zdecyduje się na komunikację elektroniczną - wysyłając stosowne e-pismo.