Szukaj:

Ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie na życie zabezpiecza finansowo nas oraz naszych bliskich na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. Na rynku istnieje cały szereg ofert ubezpieczeń na życie z takimi czy innymi dodatkami. Wysokość wpłacanej składki zależeć będzie od naszego wieku, wykonywanego zawodu (bardziej lub mniej ryzykownego), ogólnego stanu zdrowia, uprawianych sportów oraz możliwości finansowych. Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują produkty ubezpieczeń na życie z granicą maksymalnego wieku zawierania takiej umowy oraz z granicą wiekową klienta co do ważności takiej umowy. Wiek będzie rzutował również na wysokość składki na nasze ubezpieczenie. Im wyższy wiek w momencie zawierania umowy tym składka będzie wyższa. Towarzystwo może odmówić zawarcia umowy z klientem o ile okazuje się, iż klient żyje zbyt ryzykowo lub jego stan zdrowotny jest zły.