Szukaj:

Ubezpieczenia komunikacyjne

Obowiązkowym ubezpieczeniem dla osób posiadających pojazd mechaniczny jest ubezpieczenie OC. Gwarantuje ono pokrycie szkód finansowych, które zostały spowodowane ruchem naszego pojazdu. W umowie OC zawarta jest informacja o sumie gwarancyjnej ubezpieczenia, czyli o górnej granicy świadczeń ubezpieczyciela. Suma gwarancyjne nie może być niższa niż:

1.350.000 euro na każdą osobę w przypadku szkody na osobach

2.200.000 euro w jednym zdarzeniu w przypadku szkody na mieniu niezależnie od liczby osób poszkodowanych

Właściciel pojazdu ma obowiązek zawarcia umowy OC najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu.