Szukaj:

Ubezpieczenia zdrowotne

Dzięki tego rodzaju ubezpieczeniom możemy zabezpieczyć koszty naszego leczenia, finanse za diagnozy chorób poważnych i cywilizacyjnych (zakłady różnie dobierają spis chorób ubezpieczanych), możemy otrzymywać określoną kwotę za każdy dzień pobytu w szpitalu (zwykle pobyt ten finansujemy ze środków własnych).

W razie wcześniejszego pojawienia się poważnej choroby, zakład może poczynić dodatki do umowy, w których zastrzeże sobie ubezpieczenie tylko niektórych chorób, które w większości wypadków nie będą powiązane następstwami z naszymi wcześniej stwierdzonymi problemami zdrowotnymi.