Szukaj:

Prawo cywilne

Żyjąc w ramach danego państwa musimy podporządkować się regułom, jakie w nim panują. Mam tu na myśli nie tylko pewne zwyczaje, lecz także, a może przede wszystkim, pewne zasady i normy prawne, jakie w nim obowiązują. W Polsce stosunki społeczne reguluje prawo cywilne, i to właśnie nim zajmiemy się w tym krótkim artykule