Szukaj:

Umowy cywilne

Sprzedawca ma obowiązek przenieść własność na kupującego, wydać mu dana rzecz, ale także zadbać o odpowiednie jej opakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem. Jest on również odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy. Odpowiedzialność za wady fizyczne istniejące w momencie wydania rzeczy kupującemu to rękojmia. Dotyczy ona również wad, które ujawniły się w trakcie użytkowania, jednak tylko wtedy, gdy wynikały one z przyczyn tkwiących już poprzednio w danej rzeczy. Sprzedawca może również zagwarantować odpowiednią jakość sprzedawanych towarów. Zobowiązuje się wtedy do usunięcia wad albo wymiany wadliwej rzeczy, jeśli te ujawnią się w terminie określonym w gwarancji.