Szukaj:

Portal Ministerstwa Finansów

Pierwszym jest skorzystanie z portalu zarządzanego przez Ministerstwo Finansów - www.e-deklaracje.gov.pl. Na stronie tej znajdują się interaktywne formularze, które po wypełnieniu (i ewentualnym opatrzeniu bezpiecznym podpisem elektronicznym), można przesłać bezpośrednio do systemu skarbowego. W celu wysłania zeznania bez podpisu elektronicznego za pośrednictwem wymienionej strony, niezbędne jest zainstalowane na własnym komputerze oprogramowanie Adobe Reader (do pobrania z tejże strony).

Nie zaszkodzi też zapoznać się z instrukcjami zamieszczonymi w portalu. Następnie pobieramy plik z interesującym nas formularzem (dla przypomnienia: bez e-podpisu można wysyłać elektronicznie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) lub otwiermy go bezpośrednio na portalu. Dokument wypełniamy i wysyłamy (wraz z załącznikami, jeśli są wymagane).

Prawidłowo złożony dokument uzyska status 200 - oznaczający, że wysłany przez nas formularz jest poprawny. Wówczas system automatycznie generuje i odsyła nam specjalny numer referencyjny. Numer ten należy zachować, gdyż jest on konieczny do pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). UPO możemy wydrukować i/lub zapisać w pamięci komputera. Korzystanie z systemu e-Deklaracje i przesyłanie za jego pośrednictwem dokumentów jest oczywiście bezpłatne.