Szukaj:

Prawo spadkowe i rodzinne

Są różne, akceptowane prawnie, formy sporządzania testamentu. Pierwszą z nich jest testament własnoręczny, jest on w całości sporządzony pismem ręcznym, podpisany i datowany. Drugą jest testament notarialny, sporządzony u notariusza w formie odpowiedniego aktu. Kolejna forma to testament allograficzny. Jest on przekazywany ustnie w obecności urzędnika państwowego i dwóch świadków. Następnie oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole, odczytuje i daje do podpisania spadkodawcy, urzędnikowi i świadkom.


Spadkodawca powołuje wykonawcę testamentu, który ma za zadanie zarządzanie majątkiem spadkowym, uregulowanie pozostawionych długów, oraz wykonanie zapisów i poleceń zawartych w testamencie.