Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Ostatni duży dział prawa cywilnego to prawo spadkowe. Odnosi się ono do praw i obowiązków majątkowych po śmierci ich właściciela. Określa ono sposób, w jaki majątek zmarłego przechodzi na inne podmioty prawa. Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych, jakie przechodzą ze zmarłego na określoną osobę.