Szukaj:

Prawo pracy

Każda dziedzina życia kieruje się swoim własnym zbiorem zasad i regulującymi ją prawami. Podobnie jest z codziennymi zajęciami każdego człowieka, z których do najważniejszych należy praca. Większość ludzi jest pracownikami różnego typu branży, przedsiębiorstw, organizacji. Dlatego też kwestia prawa pracy dotyczy większości ludzi i powinna być im znana. Prawo pracy to przede wszystkim gałąź kodeksu prawnego regulująca zakres stosunków pracownika i pracodawcy a także dotyczy organizacji pracowników i pracodawców, układów, zasad. Zbiór praw pracy zawarty jest przede wszystkim w Kodeksie pracy regulującym zarówno prawa, jak i obowiązki. Oprócz kodeksu funkcjonują inne akty prawne regulujące te zależności, jak również odsyłają do konkretnych przepisów. W razie niejasności istnieje pewna hierarchia, do której należy się odnosić w następującej kolejności. Najważniejszym jest kodeks pracy wraz z aktami wydanymi na jego podstawie, następnie inne ustawy i akty wydane również na podstawie kodeksu, lecz regulujące głównie określone prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kolejne źródła praw pracy to postanowienia układów zbiorowych pracy i inne porozumienia zbiorowe. Ostatnie odniesienia do praw pracy to regulaminy, statusy wskazujące zasady postępowania pracownika i pracodawcy.