Szukaj:

Jak złożyć e-deklarację

E-deklaracje można składać na dwa sposoby: korzystając z portalu zarządzanego przez Ministerstwo Finansów - www.e-deklaracje.gov.pl. lub używając jednej z dostępnych aplikacji umożliwiających przesłanie danych wprost z używanego przez nas systemu księgowego.

Małżonkowie, którzy chcą rozliczyć się wspólnie, muszą wypełnić i złożyć (osobiście lub drogą pocztową) do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, papierowy druk UPL-1, będący upow ażn ieniem małżonka do podpisania deklaracji. Warto wiedzieć, że jeśli pełnomocnictwo udzielone jest bezterminowo, nie ma potrzeby składać go ponownie w następnych latach. Będzie ważne aż do odwołania, dokonywanego obecnie drukiem OPL-1.

Opisane pełnomocnictwo jest skuteczne dla wszystkich deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej, zaś jego złożenie jest wolne od opłat. Ministerstwo Finansów, chcąc zapewnić możliwie największe bezpieczeństwo korzystania z systemu e-Deklaracje, wprowadziło możliwość skorzystania z bezpłatnego podpisu elektronicznego opartego na unikatowych cechach podatnika, tj: imię, nazwisko, data urodzenia, numery NIP i PESEL.