Szukaj:

Prawo spadkowe i rodzinne

Głównym przedmiotem prawa spadkowego są oczywiście spadki. Jest to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, który po jego śmierci przechodzi na wyznaczoną przez niego osobę, czyli spadkobiercę.


Każda osoba fizyczna, czyli każdy człowiek, ma możliwość sporządzenia testamentu, w którym dokona rozdysponowania swojego majątku na wypadek śmierci. W terminologii prawniczej jest to zdolność testowania. Zdolność do tego rodzaju czynności uzyskuje się w momencie uzyskania zdolności do czynności prawnych, czyli w momencie ukończenia przez daną osobę 18 roku życia. Testament może sporządzać tylko jeden spadkodawca, który może w każdej chwili zmienić lub odwołać zapisy dokonane w testamencie.