Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Dobra niematerialne, to wytwory ludzkiego umysłu, które same w sobie nie mają materialnej postaci. Może nim być dzieło literackie, publikacja naukowa, dzieło plastyczne czy program komputerowy. Trzeba odróżnić je od materialnych nośników, na których takie dzieła są fizycznie dostępne, np. płyta CD, na której znajduje się program. Te dobra niematerialne są przedmiotem własności intelektualnej, która chroniona jest właśnie zapisami prawa cywilnego.