Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Prawo zobowiązań odnosi się do form wymiany dóbr i usług. Zobowiązanie to stosunek prawny zachodzący pomiędzy dwoma osobami, na mocy, którego wierzyciel może żądać od dłużnika określonego działania, dłużnik zaś jest zobowiązany to żądanie spełnić. Jednym z najpowszechniejszych źródeł zobowiązań jest umowa. Dotyczy ona różnych sfer ludzkiego życia. Umowa może dotyczyć przenoszenia praw czy świadczenia usług. Reguluje używanie rzeczy i praw, określa kredyty oraz ubezpieczenia.