Szukaj:

Korzyści funkcjonowania e-sądu w Polsce

Zakładając, że funkcjonowanie e-sądu potoczy się zgodnie z założeniami, wdrożenie elektronicznego postępowania upominawczego powinno przynieść wymierne korzyści, w tym przede wszystkim: przyspieszenie postępowania sądowego w prostych sprawach; odciążenie aparatu sądowego od ogromnej liczby prostych, ale pracochłonnych spraw upominawczych, tworząc tym samym możliwości skuteczniejszego i szybszego orzekania w sprawach bardziej skomplikowanych i wymagających bardziej indywidualnego podejścia.

Kolejne, to: wydatne obniżenie kosztów postępowań poprzez ograniczenie środków przeznaczanych np. na papierową korespondencję; stworzenie podstaw i standardów przeznaczonych do wykorzystania (po ich "przetestowaniu" w EPU) w kompleksowej informatyzacji wymiaru sprawiedliwości; skrócenie i uproszczenie procedury uzyskiwania klauzul wykonalności i odpisów z akt sprawy; poprawienie wizerunku polskiego wymiaru sprawiedliwości, który - spójrzmy prawdzie w oczy - nie jest najlepszy; określenie całkowicie nowych możliwości i kierunków edukacji prawniczej dla daleko szerszych niż obecnie grup społecznych, co - miejmy nadzieję - podniesie ogólny poziom wiedzy i świadomości prawnej obywateli.