Szukaj:

Umowy cywilne

Najczęściej mamy do czynienia z umową sprzedaży, dlatego warto przyjrzeć się jej trochę bliżej. Umowa sprzedaży reguluje stosunki między stronami, z których jedna zobowiązuje się przenieść własność rzeczy i wydać ją drugiej osobie, która zobowiązuje się daną rzecz odebrać i zapłacić wyznaczoną cenę, która zawsze jest wyrażona w pieniądzu.