Szukaj:

Ubezpieczenie

Czym właściwie są ubezpieczenia? Możemy je określić jako umowny obowiązek ubezpieczyciela, z którym zawarliśmy umowę i wywiązujemy się z niej prawidłowo, do wypłacenia świadczeń, o ile zaistnieją sytuacje zawarte w umowie. Obowiązkiem ubezpieczyciela jest przekazanie konkretnych środków finansowych odpowiadających według umowy danej sytuacji, wypadkowi czy zdarzeniu.

Ubezpieczyć możemy praktycznie wszystko. Trzeba jednak znaleźć firmę, która będzie zdolna podpisać z nami umowę na warunkach, jakie będą nam odpowiadały. Obowiązkiem klienta takiej firmy jest dokładne przestudiowanie warunków umowy, aby w razie potrzeby móc prawidłowo domagać się świadczeń.