Szukaj:

Ubezpieczenia społeczne

Następnie każdy z nas opłaca ubezpieczenie społeczne do ZUS, w skład którego wchodzi ubezpieczenie emerytlane, rentowe, wypadkowe i chorobowe, oraz zdrowotne, które opłacane jest od dnia zawiązania umowy z pracodawcą do dnia jej rozwiązania. Wysokość składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zależy od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia za wykonaną pracę w przypadku wykonywania swych obowiązków w oparciu o umowę o pracy. Podstawa wymiaru składki ograniczona jest 30-krotnością przeciętnego wynagrodzenia. Ograniczenia takiego nie ma w wypadku ubezpieczenia chorobowego oraz wypadkowego.