Szukaj:

Prawo rzeczowe

Nabycia własności można dokonać na dwa sposoby: pierwotny lub pochodny. Pierwotnych sposobów jest kilka. Własność możemy tu nabić przez: zasiedzenie, przemilczenie, połączenie, zawłaszczenie i wywłaszczenie. Zasiedzenie odbywa się na skutek upływu czasu, który powoduje, że dotychczasowy właściciel traci swoje prawo do danej rzeczy. Przemilczenie odnosi się jedynie do wypadków, które są szczegółowo wymienione w ustawie i dotyczą rzeczy znalezionych. Jeśli nasze starania w odnalezieniu właściciela zgubionej rzeczy nie przyniosły rezultatów, nabywamy do niej prawo własności po upływie dwóch lat od ich znalezienia. Nie dotyczy to rzeczy wartościowych, jak dzieła sztuki czy prace naukowe, które po tym terminie przechodzą na własność Skarbu Państwa. Zawłaszczenie dotyczy rzeczy niczyjej, a osoba, która chce daną rzecz zawłaszczyć musi mieć zamiar bycia jej właścicielem. Wywłaszczenie jest szczególnym sposobem nabycia własności nieruchomości przez skarb Państwa. Polega ono na pozbawieniu własności w drodze decyzji administracyjnej. Jest ono dopuszczalne wyłącznie na cele publiczne i dopiero wtedy, gdy cel ten nie może być zrealizowany w inny sposób, a nieruchomość nie może być nabyta w drodze umowy.