Szukaj:

Kto może podpisać pozew?

Pozew w EPU może podpisać tylko osoba fizyczna. Może ona występować jako powód osobiście lub jako organ osoby prawnej bądź jako przedstawiciel ustawowy czy pełnomocnik innych osób. Jeśli strona wnosząca pismo drogą elektroniczną nie jest reprezentowana jednoosobowo, pismo musi być podpisane przez wszystkie zainteresowane osoby. Pozew i inne dokumenty składane w trakcie postępowania muszą być sygnowane podpisem elektronicznym (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym).