Szukaj:

Prawo pracy

Wszelkie zasady dotyczące prawa pracy definiowane są również przez polskie prawo, które mówi, że każdy człowiek ma prawo do podjęcia pracy oraz każdy ma swobodę nawiązywania stosunków pracy i wolności pracy, czyli prawo do jej zerwania. Zasady te mówią również o obowiązkach, jak poszanowanie dóbr osobistych pracownika, a także pracownicy powinni być traktowani równo. Ogólnie znanym prawem jest eliminacja dyskryminacji w pracy zarówno na tle płciowym, jak i rasowym oraz wyznaniowym. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia a jego przestrzegania powinno chronić państwo w oparciu o automatyzm prawny. Pracownicy i pracodawcy mają prawo do tworzenia organizacji pracowniczych i działania w nich. Ważnym prawem jest możliwość partycypacji w zarządzaniu firmą, jaką mają jej pracownicy w zakresie spraw dotyczących ich osobiście. W naszym kraju wszystkie sprawy dotyczące spraw prawnych związanych z pracą rozstrzygają specjalnie powołane sądy pracy. Ważnymi jednostkami zajmującymi się pracą w danej placówce są kadry pracownicze, na których spoczywa szereg obowiązków. Odpowiedzialne są między innymi za prawa pracownicze oraz wszystkie sprawy formalne związane z pracą.