Szukaj:

Podmioty prawa - czyli kto podlega prawu cywilnemu?

Podmiotami prawa cywilnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki, które nie mają osobowości prawnej, jednak posiadają, przyznaną ustawą, zdolność do czynności prawnych, czyli ułomne osoby prawne.