Szukaj:

Podmioty prawa - czyli kto podlega prawu cywilnemu?

Osoba prawna, podobnie jak osoba fizyczna, posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, czyli może być właścicielem, wierzycielem czy dłużnikiem. Może również nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Nie dotyczą jej jednak pewne skutki prawne związane ze śmiercią, nie może np. sporządzić testamentu, a jej byt nie kończy się śmiercią, ale ustaniem osobowości prawnej.