Szukaj:

Podmioty prawa - czyli kto podlega prawu cywilnemu?

Osoba prawna, to pewien twór organizacyjny, który poprzez normę prawną został wyposażony w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Status osoby prawnej posiadają tylko niektóre jednostki organizacyjne, które spełniły określone wymagania i zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Mogą to być różnego rodzaju przedsiębiorstwa, spółki, stowarzyszenia, towarzystwa, związki wyznaniowe czy partie polityczne.


Ustanie osobowości prawnej związane jest z likwidacją danego przedsiębiorstwa, rozwiązaniu stowarzyszenia, albo osiągnięciu celu, w jakim została powołana.